Στα πλαίσια της πολιτικής της εταιρείας για την πληρέστερη και όσο το δυνατόν αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες μας η ALL SAFE εφαρμόζει το πρότυπο ISO 9001.

Συγκεκριμένα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Ποιότητας στο οποίο περιγράφονται, μέσω αντίστοιχων διαδικασιών, όλες οι διεργασίες που εφαρμόζει κατά την εκτέλεση όλων των λειτουργιών της. Έτσι προκειμένου να δοθούν λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας απαιτείται κατ' αρχήν ορθή κατανόηση των ιδιαίτερων κατά περίπτωση αναγκών, ακολουθείται η χάραξη της κατάλληλης μεθοδολογίας, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται διεθνείς πρακτικές, διαδικασίες που πραγματοποιούνται πάντα κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και που επιβεβαιώνονται από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να πληροφορείστε για νέα και προσφορές της εταιρίας μας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Επειδή η διασφάλιση  της δημόσιας Υγείας ειναι υποχρέωση όλων μας αλλά και άτυπος δείκτης του πολιτισμού μας, η ALL SAFE υπόσχεται μόνο το καλύτερο αποτέλεσμα έπειτα απο κάθε υπηρεσία της.
Ασφαλίστε την επιχείρηση σας και το χώρο σας και θα ειστε κερδισμένοι!